مشعل

 • Biogas torch

  مشعل بیوگاز

  بیوگاز ، تجهیزات جانبی فاضلاب.

   موارد نقل قول

  100 متر مکعب مجموعه مشعل بیوگاز پیش مخلوط شده

  شاخص عامل:

  دامنه احتراق متان: 100 متر مکعب در ساعت

  میزان رطوبت متان: ≤6٪  

  محتوای متان: ≥35--55 ((با محتوای متان تا 55، ، مشعل تا 100 متر مکعب در ساعت می سوزد)

  محتوای سولفید هیدروژن: ≤50 ppm

  ناخالصی های مکانیکی: .20.2

  خط لوله اصلی تأمین گاز نباید کمتر از DN40 باشد (در شرایط فشار 3 کیلو پاس).