آبیاری و سیلوهای کشاورزی

 • Silos unit

  واحد سیلو

  استفاده متفاوت ، مخزن نیز متفاوت است ، ما می توانیم با توجه به نیاز مشتریان ، مخزن سفارشی. شرکت ما این توانایی را دارد که نیازهای شما را برآورده سازد.

 • Tank within tank

  مخزن درون مخزن

  مخزن با طراحی مخزن ، کارآمدتر و صرفه جویی در فضا ، معمولاً در تصفیه فاضلاب آبیاری و غیره استفاده می شود.

 • Independent tank

  مخزن مستقل

  بسیار استاندارد. این کارخانه می تواند با توجه به مصالح داخلی قطعات استاندارد را بسازد ، استانداردسازی ، عمومی سازی ، سریال سازی ، پیش ساخته کارخانه و نصب میدانی را تحقق بخشد.

 • Food Grade GFS Tank

  مخزن GFS درجه مواد غذایی

  ما می توانیم برای اطمینان از ایمنی و حفاظت از محیط زیست انبارها ، مقررات مربوط به مواد غذایی را برآورده کنیم. کاربرد: ذخیره ذرت ، برنج ، گندم ، سورگوم ، سویا و غلات.