آبیاری کشاورزی و سیلوها

 • Food Grade GFS Tank

  مخزن GFS درجه غذایی

  ما می توانیم الزامات درجه مواد غذایی را تأمین کنیم تا از ایمنی و حفاظت از محیط زیست انبارها اطمینان حاصل کنیم. کاربرد: ذخیره ذرت ، برنج ، گندم ، سورگوم ، سویا و غلات.

 • Silos unit

  واحد سیلوها

  استفاده های مختلف ، مخزن نیز متفاوت است ، ما می توانیم با توجه به نیازهای مشتریان ، مخزن سفارشی. شرکت ما قدرت تأمین هر یک از نیازهای شما را دارد.

 • Tank within tank

  مخزن درون مخزن

  مخزن با طراحی مخزن ، کارآمدتر و صرفه جویی در فضا ، معمولاً در تصفیه فاضلاب آبیاری و غیره استفاده می شود.

 • Independent tank

  تانک مستقل

  بسیار استاندارد شده این کارخانه می تواند قطعات استاندارد را با توجه به مواد داخلی تولید کند ، استاندارد سازی ، تعمیم ، سریال سازی ، پیش ساخته کارخانه و نصب درست را تحقق بخشد.