جداکننده جامد-مایع

  • Solid-liquid separator

    جداکننده جامد مایع

    بیوگاز ، تجهیزات جانبی فاضلاب. مقدمه: جداکننده مایع جامد اکستروژن مارپیچی عمدتاً از موتور اصلی ، پمپ بدون انسداد ، کابینت کنترل ، خط لوله و تجهیزات دیگر تشکیل شده است. فرآیند کار دستگاه: به شرح زیر است: پمپ بدون انسداد بدون پمپ دوغاب تخمیر به داخل بدن ، جابجایی سرعت موتور ، تحت عمل انتقال نیرو ، فشار فشاری ...