سیستم تصفیه گاز

 • Condenser

  کندانسور

  مشخصات با توجه به وضعیت واقعی سفارشی ، به عنوان مواد کربن و مینا طبقه بندی می شود.

  نوعی از تجهیزات تصفیه گاز ، الزامات و استانداردهای ویژه ، لطفا ما را مطلع کنید.

 • Dehydrater

  دهیدراتور

  مشخصات با توجه به وضعیت واقعی سفارشی ، به عنوان مواد کربن و مینا طبقه بندی می شود.

 • Devulcanizer

  Devulcanizer

  مشخصات با توجه به وضعیت واقعی سفارشی ، به عنوان مواد کربن و مینا طبقه بندی می شود.

 • Fire Arrestor

  دستگیر کننده آتش

  دستگاه ایمنی برای محافظت از ایمنی تجهیزات و جلوگیری از شرایط اضطراری ؛ اگر شرایط خاصی دارید لطفاً یک پیام بگذارید.

 • Integrated Purified Equipment

  تجهیزات تصفیه شده یکپارچه

  می توان آن را به مواد مینا و مواد فولاد ضد زنگ تقسیم کرد. برای محتوای مختلف بیوگاز و خروجی بیوگاز ، انواع مختلفی انتخاب می شوند.